Search

Sāk iznākt Māra Čaklā raksti


2017.gada decembrī savu gaitu sāka Māra Čaklā Rakstu 1. sējums. Grāmatas sastādītāja literatūrzinātniece Dzidra Vārdaune pirmajā sējumā apkopojusi dzejnieka dzīves agrīnā posma ― bērnības, jaunības gadu, literārās darbības sākuma (1960–1973) – darbus. To vidū arī līdz šim neizdoto dzejoļu krājumu "Gribu pamosties dzīvs". Pirmo reizi grāmatā lasāmas šajā laikposmā rakstītās Māra Čaklā vēstules Imantam Auziņam, Intai Čaklajai, Knutam Skujeniekam, Veltai Tomai un citiem.

Māra Čaklā rakstu izveidē Dzidra Vārdaune turējusies pie galvenā principa precīzi reģistrēt un komentēt radošās biogrāfijas faktus, priekšvārdā rakstot: "Taču dzejnieks ir pilnasinīgs cilvēks, un arī personiskā dzīve atstāj dažkārt pat dziļus nospiedumus radošajā darbā. Par to jāraksta grāmata. Jāraksta Māra garīgās būtības pazinējam, viņa dzejiskās dvēseles draugam – domubiedram."

Kopotos rakstus izdod apgāds "Mansards".

118 views0 comments

Recent Posts

See All